01/04/2023

helpsoc

”helpsoc inform social agency, Sociālais info dienests ”rus-EC-latvija-word news, rus,multilang press"

testiks

[wd_contact_form id=»6″]

 • Если желаете зарегистрироваться, то укажите для чего,
  какая цель у Вас: ( скопируйте нужный пункт и добавьте (вставьте) в текст )
  1.присоединиться к нам,
  2.получить полный доступ (беплатно),
  3.подписаться на новости (беплатно),
  4.хотите публиковать статьи (беплатно),
  5.желаете получить свой новостной блог ( 3 — 5 у/е. в месяц)

  If you wish to register, specify for what,
  what is your goal: ( copy the desired punkt and add (paste) to the text)
  1.join us,
  2.get full access (free),
  3,subscribe to news (free),
  4.want to publish articles (free),
  5.Want to get your news blog (3 — 5 u/e. per month)

  Ja vēlaties reģistrēties, norādiet, ko,
  kāds ir jūsu mērķis:( kopējiet vēlamos punktus un pievienojiet tekstam )
  1.pievienojieties mums,
  2.saņemt pilnu piekļuvi (bezmaksas),
  3.parakstīties uz jaunumiem (bezmaksas),
  4.vēlaties publicēt rakstus (bezmaksas),
  5.Vēlaties saņemt news blog (3 — 5 u/e. / mēnesī).

 • Translate » LV Rus Eng Pol ..more..